හැඳුනුම්පතේ අපේ රටේ නම වෙන නමකින්. සුළු ජාතීන් පිනවීමට ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරයි.ඕනෑම රටකට නිල වශයෙන් ඇත්තේ එක නමකි. අප රට නිල වශයෙන් හඳුන්වන්නේ "ශ්‍රී ලංකා" ලෙසටයි.

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පළමු වගන්තියෙන්ම අප රට හඳුන්වා ඇත්තේ මෙලෙසයි.

"ශ්‍රී ලංකාව නිදහස්, ස්වෛරී, ස්වාධීන, ප්‍රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයකි. ශ්‍රී ලංකාව, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ." http://www.parliament.lk/files/pdf/constitution-si.pdf

එසේනම් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ නිල ලේඛන ලියවිලි වලට භාවිතා කළ යුත්තේ අප රට හඳුන්වන එම නිල නාමය යි. නැතහොත් එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උලල්ංඝනය කිරීමකි.

අපේ රටට නමක් තිබියදී, එසේම සිංහල කතා කරන අපගේ හැඳුනුම්පතේ වෙනත් සුළු පිරිසකගේ වුවමනාවට, නිති විරෝධී ලෙසට වෙනත් නමකින් අප රට හැඳින්වීම සුදුසුද?

මෙය පූර්වදර්ශයක් කරගනිමින් නැගෙනහිර වෙනම කලාප ඉල්ලන අය තම හැඳුනුම්පත අරාබි බසින් "ලංකිස්ථාන්" ලෙස නම සටහන් කරන ලෙස දක්වාවි. මේ කොන්ද පන නැති ආණ්ඩුව එයත් ඉටු කරනු ඇත.

ප්‍රභාකරන්ට අවුරුදු 30 ක් යුද්ද කරලත් දිනාගන්නට බැරි වුණ දේ මෙම දේශද්‍රෝහී යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් නොමිලයේම ලබා දෙයි.

No comments:

Post a Comment

විකල්ප මතවාද මෙහි පළ කිරීමට ඇති අයිතියට අපි සෑම විටම ගරු කරන අතර ඒවා සිංහල බෞද්ධයා වෙබ් අඩවියේ ගෞරවය රැකෙන පරිදි විනීත භාෂාවෙන් පළ කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.