සරත් ෆොන්සේකාට සිංහල ජාතිය ගැන ඇති ජාතිකාභිමානයේ හැටි පැහැදිළි වෙයි.


ජාතික ඇඳුම යනු සිංහලයගෙ අනන්‍යතාවය. වැරදියට මහපු ජාතික ඇඳුමක් තමන්ට ගැලපෙන්නේ නැති වුණාම ඒක අඳින්න පුලුවන් කෙනෙකුට දීමයි අපේ සම්ප්‍රදාය වී තියෙන්නේ. එහෙමත් නැතිනම් එය වෙනත් ඇඳුමක් මැහීමට යොදා ගන්නවා.

ඒත් අලුත්ම ජාතික ඇඳුම් 10 ක් කාර් හෝදන්න පාවිච්චි කරපු එකෙන් මොහුට තමන්ගේ ජාතිය ගැන ඇත්තේ ජාතිකාභිමානයක් නොව වෛරයක් බව පැහැදිළියි.

No comments:

Post a Comment

විකල්ප මතවාද මෙහි පළ කිරීමට ඇති අයිතියට අපි සෑම විටම ගරු කරන අතර ඒවා සිංහල බෞද්ධයා වෙබ් අඩවියේ ගෞරවය රැකෙන පරිදි විනීත භාෂාවෙන් පළ කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.