පුරාණ රජමහා විහාරය ඉදිරිපස අරාබි පාසලක් හදයි.පුරාණ රජ මහා විහාරයක් අසළින්ම ආණ්ඩුවෙන් අරාබි පාසලක් හදයි. මේවයේ උගන්වන්නේ ශරියා නීතිය.

ඊළඟ අදියර තමයි රට තුළ වෙනම මුස්ලීම් කලාප බෙදා ඒවායේ ශරියා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. අවසානයේදී වැරදි වලට අත පය කපා දාද්දී ඒවයින් අපහසුතාවයට පත් වන්නේ ඒ ප්‍රදේශ වල සිටින සිංහලයන් විතරක් නෙමෙයි.

කොයි මුස්ලීම් කෙනාද කැමති තමන් අතින් සිදුවන වැරදි වලට අත පය කැපෙනවාට? උදාහරණක් ගතහොත්, හොර කමකට වැරදි කරුගේ අත පය කැපුවට පස්සේ යම් දිනෙක ඔහු නිවැරදි කරු බව ඔප්පු වුණත් අර කැපුණ අත නැවත දෙන්නේ කොහොමද?

මේ රටේ සාමකාමී මුස්ලීම් සමාජය අරාබි සංස්කෘතියට ඇද දාන එකට බුද්ධිමත් මුස්ලීම් අයත් විරුද්ධ විය යුතුයි නේද?.

No comments:

Post a Comment

විකල්ප මතවාද මෙහි පළ කිරීමට ඇති අයිතියට අපි සෑම විටම ගරු කරන අතර ඒවා සිංහල බෞද්ධයා වෙබ් අඩවියේ ගෞරවය රැකෙන පරිදි විනීත භාෂාවෙන් පළ කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.